Waarschuwing

U dient tenminste een spa te selecteren.

Waarschuwing

U kunt maximaal drie spa´s selecteren

Waarschuwing

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.


  U kunt de catalogus nu downloaden
  Downloaden

  Formulier nieuwsbrief

  Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens informeren wij u dat uw gegevens verwerkt zullen worden door IBERSPA S.L. (hierna: ‘IBERSPA’), met zetel te Avda. Pla d’Urgell, 2-8, Cervera, (Lleida) en fiscaal identificatienummer B-62291109.

   

  De gegevens zullen verwerkt worden met als doel om u de informatieve nieuwsbrief toe te sturen.

   

  Uw gegevens zullen op geen enkele andere manier overgedragen, verkocht, verhuurd of beschikbaar gesteld worden aan gelijk welke derde partij. In bepaalde gevallen zal er toegang gegeven worden aan dienstverleners van IBERSPA die bepaalde activiteiten uitvoeren voor IBERSPA (bijvoorbeeld het verzenden van de nieuwsbrief); zij zullen echter in geen enkel geval gegevens voor eigen doeleinden verwerken.

   

  Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang u zich niet uitschrijft voor het ontvangen van de nieuwsbrief, onverminderd de mogelijkheid dat uw gegevens op elk toepasselijk moment mogelijk voor een wettelijke termijn bewaard zullen worden zodat IBERSPA de geldende wetgeving zou kunnen naleven.

   

  De verwerking is gewettigd omdat u uw toestemming hebt gegeven

   

  U kunt uw rechten op toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van de gegevens en bezwaar uitoefenen, of de toegekende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken bij de verwerkingsverantwoordelijke door uw verzoek schriftelijk naar Avda. Pla d’Urgell 2-8, 2500 Cervera (España) te sturen of via een e-mail naar aquaviaspa@aquaviaspa.com, in beide gevallen met de referentie ‘Gegevensbescherming’ en vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs.

  Als u onze Afgevaardigde Gegevensbescherming persoonlijk wilt contacteren om gelijk welke vraag of twijfel te formuleren, dan kunt u ons een e-mail sturen naar aquaviaspa@aquaviaspa.com, of een brief naar het hierboven vermelde adres, met als referentie ‘DPO’.

  Wij informeren u dat u uw recht op klachten bij de bevoegde controleautoriteit kunt uitoefenen; in Spanje is dit Agencia Española de Protección de Datos (Spaans Agentschap voor Gegevensbescherming), te bereiken via www.agpd.es.