Waarschuwing

U dient tenminste een spa te selecteren.

Waarschuwing

U kunt maximaal drie spa´s selecteren

Waarschuwing


  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

  U kunt de catalogus nu downloaden
  Downloaden

  Formulier voor downloaden van de catalogus

  Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens informeren wij u dat uw gegevens verwerkt zullen worden door IBERSPA S.L. (hierna: ‘IBERSPA’), met zetel te Avda. Pla d’Urgell, 2-8, Cervera, (Lleida) en fiscaal identificatienummer B-62291109.

   

  De gegevens zullen verwerkt worden met als enig doel de catalogus te kunnen downloaden.

   

  Op voorwaarde dat u ons toestemming gaf via het aanvinken van de daartoe bestemde vakjes in de door IBERSPA voorziene contactgegevens kunnen wij zo uw gegevens verwerken om:

   

  • U informatieve commerciële informatie te bezorgen; die zal steeds gepersonaliseerd en aan uw interesses aangepast zijn.

   

  Alle communicatie kan aan de interesses van de gebruikers aangepast en gepersonaliseerd worden, hetzij gebaseerd op de gevraagde producten en diensten, hetzij gebaseerd op gegevens die we onder andere uit hun navigatie, interesse in bepaalde inhoud en reactie op onze communicatie kunnen afleiden of verkrijgen.

   

  Deze personalisatie gebeurt gedeeltelijk op geautomatiseerde wijze, in die zin dat IBERSPA  de parameters voor personalisatie bepaalt terwijl het technologische platform het gebruikersprofiel genereert. We verzenden geen algemene communicatie die niet via de voorgaande procedure gesegmenteerd werd, omdat we denken dat het zowel in IBERSPA’s voordeel als in dat van de gebruiker is om alleen relevante informatie te versturen of te ontvangen, en omdat niet-segmentering het aantal ontvangen communicatieberichten niet zou veranderen, maar alleen de inhoud ervan. In die zin vragen wij elke gebruiker die niet gesegmenteerd wil worden met aandrang om zich niet in te schrijven voor het ontvangen van commerciële communicatie.

   

  Uw gegevens zullen op geen enkele andere manier overgedragen, verkocht, verhuurd of beschikbaar gesteld worden aan gelijk welke derde partij. In bepaalde gevallen zal er toegang gegeven worden aan dienstverleners van IBERSPA die bepaalde activiteiten uitvoeren voor IBERSPA (bijvoorbeeld het verzenden van de nieuwsbrief); zij zullen echter in geen enkel geval gegevens voor eigen doeleinden verwerken.

   

  Wij bewaren uw persoonsgegevens tot de maximale wettelijke termijn en tot zolang er mogelijk verplichtingen voor IBERSPA gelden, onverminderd de mogelijkheid dat uw gegevens op elk toepasselijk moment mogelijk bewaard worden tijdens de wettelijke termijn zodat IBERSPA de geldende wetgeving kan naleven.

   

  De verwerking is gewettigd omdat u uw toestemming hebt gegeven

   

  U kunt uw rechten op toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van de gegevens en bezwaar uitoefenen, of de toegekende toestemming voor het verzenden van commerciële communicatie of voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken bij de verwerkingsverantwoordelijke door uw verzoek schriftelijk naar Avda. Pla d’Urgell 2-8, 2500 Cervera (España) te sturen of via een e-mail naar aquaviaspa@aquaviaspa.com, in beide gevallen met de referentie ‘Gegevensbescherming’ en vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs.

  Als u onze Afgevaardigde Gegevensbescherming persoonlijk wilt contacteren om gelijk welke vraag of twijfel te formuleren, dan kunt u ons een e-mail sturen naar aquaviaspa@aquaviaspa.com, of een brief naar het hierboven vermelde adres, met als referentie ‘DPO’.

  Wij informeren u dat u uw recht op klachten bij de bevoegde controleautoriteit kunt uitoefenen; in Spanje is dit Agencia Española de Protección de Datos (Spaans Agentschap voor Gegevensbescherming), te bereiken via www.agpd.es.