Officiële mededeling van Aquavia Spa

Officiële mededeling van Aquavia Spa

Op 1 juli 2019 heeft er brand gewoed in onze Aquavia Spa productievestiging in Cervera (Lleida, Spanje). Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken te betreuren.

Het bedrijf had alle verplichte preventiemaatregelen geïmplementeerd en heeft op ieder moment het veiligheidsplan dat voor de bedrijfstak geldt nageleefd. Op dit moment zijn wij nog in afwachting van het onderzoeksrapport over de gevolgen van de brand, maar het is wel al duidelijk dat de schade aanzienlijk is.

In de week na de brand heeft het directiecomité verschillende vergaderingen belegd om een begin te maken met de reorganisatie van de werknemers en om een plan van aanpak op te stellen.

Het team van Aquavia Spa is druk in de weer met het vastleggen van het nieuwe project om de productie van onze spa’s en swimspa’s spoedig weer op te pakken.

Wij zijn getroffen en dankbaar voor de vele blijken van steun en sympathie die wij van onze klanten, leveranciers en andere partners hebben ontvangen.

Het bedrijf zal u graag bijstaan om uw twijfels en vragen zo snel mogelijk op te lossen.

 

Hartelijk dank.

 

Hoogachtend,

Het team van Aquavia Spa.